Get Adobe Flash player

Login

ปฏิทิน

July 2018
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

ธรรมศึกษา

ข้อสอบPISA


0000

main4

คอร์สเรียน

 

หน่วยงานการศึกษา
bannershortcopy

myoffice

rongrien

dlit

prom

social33

 

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
  ศาสนาและวัฒนธรรม

 53 นางศศลักษณ์  สมชื่อ 
วิทยฐานะ  : ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : คบ.สังคมศึกษา
มือถือ : 081-955-5216
งานพิเศษ :
   
 55  นางสินีรัตน์ ชัยมาโย
 56  นางจันจิรา  ผจญกล้า
 57  นางบัวหลวง บุญภมร
 58  นางสารภี  ทองเลิศ
   
 60  นางปวีณรัตน์  มีงาม
 61  นางปวีรา  สวัสดิ์สิงห์