Siamflix

ฝ่ายบริหาร - โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
Get Adobe Flash player

โครงสร้างการบริหารงาน

ปฏิทิน

October 2020
S M T W T F S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

เช็คผลการเรียน

ธรรมศึกษา

ข้อสอบPISA


 

 

 

หน่วยงานการศึกษา
 

                                                                                                                                           smss

bannershortcopy

myoffice

rongrien

dlit

prom

ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายบริหาร

 ผู้บริหารสถานศึกษา

2020 71.7.23 ๒๐๐๗๒๙

ชื่อ-สกุล : นาย พิทักษ์    สุปิงคลัด
ตำหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ประเภท : ข้าราชการครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
สังกัด : สพม.เขต 33(สุรินทร์)
โรงเรียน : วีรวัฒน์โยธิน  

 

2020 169.7.23 ๒๐๐๗๒๙

ชื่อ-สกุล : นาย ภักดี    เติมสุข
ตำหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ประเภท : ข้าราชการครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
สังกัด : สพม.เขต 33(สุรินทร์)
โรงเรียน : วีรวัฒน์โยธิน  

 

2020 187.7.23 ๒๐๐๗๒๙

ชื่อ-สกุล : นาย ไพบูลย์    หัดรัดชัย
ตำหน่ง : ครู (ปฏิบัติหน้าที่รักษาการรองผู้อำนวยการสถานศึกษา)
ประเภท : ข้าราชการครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
สังกัด : สพม.เขต 33(สุรินทร์)
โรงเรียน :

วีรวัฒน์โยธิน  

 

2020 27.7.23 ๒๐๐๗๒๙

ชื่อ-สกุล : นาง บัวหลวง    บุญภมร
ตำหน่ง :

ครู (ปฏิบัติหน้าที่รักษาการรองผู้อำนวยการสถานศึกษา)

ประเภท : ข้าราชการครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
สังกัด : สพม.เขต 33(สุรินทร์)
โรงเรียน : วีรวัฒน์โยธิน