Siamflix

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ม.3 , ม.6 ปีการศึกษา 2560 30 มีค.2561 - โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
Get Adobe Flash player

Login

ปฏิทิน

August 2020
S M T W T F S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

เช็คผลการเรียน

ธรรมศึกษา

ข้อสอบPISA


0000

main4

คอร์สเรียน

 

หน่วยงานการศึกษา
bannershortcopy

myoffice

rongrien

dlit

prom

social33

 

ข่าวกิจกรรม

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ม.3 , ม.6 ปีการศึกษา 2560 30 มีค.2561

 

มอบประกาศ 1

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธินจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 30 มีนาคม 2561 โดยมีนายพิทักษ์ สุปิงคลัด ผู้อำนวยการโรงเรียนรามวิทยารัชมังคลาภิเษก รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินเป็นผู้มอบใบประกาศนียบัตร

ภาพพิธีรับประกาศยนียบัตร

มอบประกาศ 2

มอบประกาศ 3

มอบประกาศ 4

มอบประกาศ 5

มอบประกาศ 6

มอบประกาศ 7

มอบประกาศ 8

 

 

สารสนเทศโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน