หน้าแรก

ประกาศรับสมัคร นักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2560

ประกาศรับสมัคร การสอบเข้าเป็นนักเรียนปีการศึกษา 2560 

*รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม)

        >>>ระหว่างวันที่ 6-10 กุมภาพันธ์ 2560

*รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ( SME)

        >>>ระหว่างวันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2560

*รับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติและนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (SME)

        >>>ระหว่างวันที่ 27-30 มีนาคม 2560

https://sites.google.com/site/ictweerawatyothin/